banner (2)
banner (3)
LDX-1

Biz hakda

Şençzhenen LEDERSUN Tehnologiýa Co., Ltd.

Şençzhenen Ledersun Tehnologiýa Co., Ltd 2011-nji ýylda döredilip, 6-njy gatda ýerleşýärth, 1-nji bina, Hanhaida Tehnologiýa innowasiýa seýilgähi, Guandong welaýatynyň Şençzhenen şäheri.LCD displeý tehnologiýasy programma üpjünçisi we bilim we konferensiýada interaktiw tagtany üpjün etmegi, dünýä ulanyjylary üçin täjirçilik meýdançasynda sanly belgini mahabatlandyrmagy maksat edinýär.

Dowamy>

Haýsy önümler edýär
esasan edýäris

Dowamy>
 • IWC seriýaly interaktiw tagtada
 • IWR seriýaly interaktiw tagtada
 • IWT seriýaly interaktiw tagtada
 • IWC seriýaly interaktiw tagtada

  IWC seriýasy 55-65 ”interaktiw tagtasy, ulanyjylar üçin iň oňat täsirleşmek tejribesini üpjün etmek üçin işjeň duýgur ruçka bilen çaklanylýan kuwwatly duýgur ekrany ulanýar.PCAP interaktiw paneli geljekde infragyzyl duýgurlygy arzan we arzan çykdajy, has köp amaly we has gowy ulanyjy tejribesi üçin çalşar.

 • IWR seriýaly interaktiw tagtada

  IWR seriýasy Infragyzyl duýgur ekrany we içindäki mikrofon / kamerany ulanýar, surata düşmek ýa-da ses ýazdyrmak islänimizde has daşarky enjamlary goşmak zerurlygy ýok.4 mm temperaturaly aýna LCD panelini zyýanly zeperlerden gorap biler, şeýle hem ýalpyldawuklyga garşy funksiýa baş aýlanmazdan has aýdyň görmäge kömek edip biler.

 • IWT seriýaly interaktiw tagtada

  IWT seriýaly interaktiw tagtada IWR seriýasynyň täzelenme wersiýasy bolup, el degirmek üçin has takyklygy bilen has çalt bolýar, tagtadan, proýektordan, ekrandan we sensor ekranyndan bir zat däl: kompýutere birikdirilen, wideo oýnamaga mümkinçilik berýär , e-poçta ibermek, wideo konferensiýa geçirmek, käbir çylşyrymly çyzgylar we ş.m.

 • Kompaniýa habarlary
 • Senagat habarlary
 • Akylly tagta okuw tertibini üýtgedýär

  Akylly tagta okuw tertibini üýtgedýär

  2021-12-28

  Dowamy>
 • Interaktiw öwrenmek üçin akylly tagta saýlanymyzda?

  Interaktiw öwrenmek üçin akylly tagta saýlanymyzda

  2021-12-28

  Dowamy>
 • Sanly belginiň ulanylyşy

  Sanly belginiň ulanylyşy

  2021-12-28

  Dowamy>
 • LCD ekran bazarynyň 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda bölünişigi Jemgyýetçilik güýmenjelerinde we sarp edilýän ýerlerde geljegi uly bolup biler!

  LCD ekran bazarynyň ikinjisinde bölüniş perspektiwalary

  2021-12-28

  Dowamy>
 • Tehnologiýa durmuşymyzy nähili üýtgedýär

  Tehnologiýa durmuşymyzy nähili üýtgedýär

  2021-12-28

  Dowamy>
Dowamy>
01
 • Interaktiw tekiz panel işiň netijeliligini ýokarlandyrmaga nähili kömek edýär

  Interaktiw tekiz panel işiň gowulaşmagyna nähili kömek edýär

  2023-09-02

  Dowamy>
 • LCD we LED displeýiň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?

  LCD we LED Diskiň arasyndaky tapawudy bilýärsiňizmi?

  2023-08-25

  Dowamy>
 • Bir ekran Bir dünýä: LCD sanly belginiň doly sahnasyna aralaşmagy we ulanylmagy

  Bir ekran Bir dünýä: doly sahnanyň aralaşmagy a

  2023-08-10

  Dowamy>
 • Fitnes aýnalary

  Fitnes aýnalary

  2023-06-30

  Dowamy>
 • Mugt ekran: Öý güýmenjesini we öndürijiligini öwürmek

  Mugt ekran: Öý güýmenjesini rewolýusiýa etmek an

  2023-05-29

  Dowamy>
 • Uly bilim bazary, täjirçilik bazary yza gaýdýar, interaktiw tagtada üns berilmelidir

  Uly bilim bazary, täjirçilik bazary ösýär

  2022-05-09

  Dowamy>
Dowamy>
01